Nuvarande status
Inte registrerad till kursen
Pris
1 790 kr
Kom igång
This kurs is currently closed

Kommer snart!
Kursen är under uppbyggnad som online-kurs, men finns idag tillgänglig som distanskurs i mailform. Om du vill börja kursen på distans kan du höra av dig, du får tillgång till online-kursen när den är klar. info@reikiakademin.se


Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare – då är det dags för Reiki 3 – Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

I kursen ingår förutom material, 2 initieringar, tillgång till forumet och en sluten sida på facebook där man kan fråga och diskutera med andra. Jag har också ett zoom-möte live varje månad för deltagare.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte ”klar” – tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet.